Waste Maid & SLC Türkiye Distribütörü
0 (212) 575 43 33 | info@copogutucu.com
Çöp Öğütücü »

Satış Sözleşmesi

Paylaş | Çöp Öğütücü

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI:
Ünvanı : Atılım Motorsiklet Tekstil Makina ve Çöp Öğütücüleri LTD. ŞTİ.
Adresi : Ferit Selimpaşa Cd. Dumlupınar Sk. No:16/1 Bahçelievler / İstanbul

Telefon : +90 (212) 575 43 33  /  0212 642 71 13
Fax : +90 (212) 575 81 96

1.2- ALICI:
Adı/Soyadı/Ünvanı : [[sozlesme.Alici_AdSoyad]]
Email : [[sozlesme.Alici_Email]]

MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait [[copogutucu.com]] internet
sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen
ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki
Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri
gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Banka havalesi ile yapılan alışverişlerde fiyat ve stok durumlarını SATICI firma değiştirme hakkını saklı tutar.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
3.1- Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dahil satış
bedeli (birim x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.

[[sozlesme.Siparis_Urunler]]

3.2- Ödeme Şekli : [[sozlesme.Odeme_Tipi]]

Eğer kredi kartı ile taksili işlem ile sipariş veriyorsanız :
Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin
daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler
sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin
bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında
bilgi verilmektedir.
Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit
adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır.
Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit
olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız
inisiyatifindedir.

3.3- Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile
yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili
bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat
hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve
ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul,

beyan ve taahhüt eder.

İade Prosedürü:

A) KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ
ALICI'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli
sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine
karar verilen durumlarda ,alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına
iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Müşterimiz ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini taksitle
yapmaktadır.SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten
sonra ,Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Müşterimizin kredi kartına iadesi
durumunda,konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade
tutarları,yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır.Müşterinin satış
iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları ,eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri
çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri
satışın taksitleri bittikten sonra , iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha
alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI,Banka ile yapmış olduğu
sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz.Üye işyeri yani SATICI,bir iade
işlemi sözkonusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup,Üye işyeri yani
SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda
anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır.
Kredi kartına iade ,SATICI Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra ,Banka tarafından
yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder.

B) KAPIDAN ÖDEME İLE HAVALE/EFT ÖDEME SEÇENEKLERİNDE
İADE PROSÜDÜRÜ

Kapıdan ödeme ile Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri
istenerek,Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı
üyenin adına olması şarttır) Havale veya EFT şeklinde yapılacaktır.

3.4- Teslimat Şekli ve Adresi :

Teslim Edilecek Kişi : [[sozlesme.Teslimat_AdSoyad]]
Teslim Edilecek Kişinin İletişim Bilgileri : [[sozlesme.Teslimat_TelefonGsm]]
Teslimat Adresi : [[sozlesme.Teslimat_Adres]]
Fatura Adresi : [[sozlesme.Fatura_Adres]]

Teslimat kargo şirketi ([[sozlesme.KargoFirmasi]]) aracılığı ile ALICI'nın yukarıda belirtilen
adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması
durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul
edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü
zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade
edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir.
Kargo Ücreti : [[sozlesme.KargoUcreti]] olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte
ve müşteri tarafından ödenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir.
[[sozlesme.Fatura_GonderimTipiUcreti]]

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, [[copogutucu.com]] internet sitesinde sözleşme konusu
ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön
bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi
verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir
ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde
ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/
kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek
ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI
sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen
niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim
edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının
SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli
ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya
banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden
kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın
kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka
aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün
bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş
olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur.

4.7- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı
veya bozuk olanlar, (ayıplı) garanti şartları içinde gerekli onarımın yetkili
servise yaptırılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri
SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden
itibaren 7 gün içinde malı redederek cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin
SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.(bkz
Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmelik madde 9/2) Cayma hakkı nedeni ile iade edilen
ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe
göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün
içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma
bildiriminin SATICI veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt
ederiz.

395 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için
tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz
olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi
gerekmektedir.

Ancak, KKTC ve yurtdışı gönderilerinde Müşterilerimiz siparişlerinde KDV ödemediği için,
gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür.Gümrükten her ne şekilde
olursa olsun teslim alınmayan ürünler için Müşterilerin cayma hakkı bulunmamaktadır.

Çünkü MESAFELİ SÖZLEŞMELER UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİĞİN 8.maddesi uyarınca Tüketici mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde,
teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk
üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına
sahiptir.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK

ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir
yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma
hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının
açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
-Taşınabilir Bilgisayar ve Masaüstü Bilgisayarlar (Orijinal işletim sistemi kurulduktan sonra
yani bilgisayarın kurulumu yapıldıktan sonra iade alınmayacaktır.)
-Her türlü yazılım ve programlar
-DVD, VCD, CD ve kasetler
-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
-Hür türlü kozmetik ürünleri
-Telefon kontör siparişleri
-Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler ( ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri
dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arzedebilen ürünler örn : kullanım esnasında
vücut ile birebir temas gerektiren ürünler (kulak içi veya kulak üstü kulaklık vs. ), tek
kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım
tarihi geçen ürünler ve iadesi mümkün değildir.

MADDE 7- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ
Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda
Borçlar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri
uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı
bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine
getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da
yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak
ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini
ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince
SATICI [[copogutucu.com]],sipariş konusu mal veye hizmetin yerine getirilmesinin
imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi
durumu) ,sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa ,bu durumu sözleşmeden
doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüd eder.Bu durumda ,
XXX sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup,Müşterinin sipariş verdiği ürünün
bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüd eder.

[[copogutucu.com]] işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir
sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri,ulaşımın kesilmesi,yangın ,deprem,sel
baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim
edemez ise , Bu tip durumlarda ALICI,[[copogutucu.com]] un hiçbir sorumluluğu
olmadığını,siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan

kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICInın siparişi iptal etmesi
halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir.(kredi kartı ile yapılan taksitli
alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir)

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar
Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici
Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş
sayılır.

SATICI : ATILIM ÇÖP ÖĞÜTÜCÜ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ALICI : [[sozlesme.Alici_AdSoyad]]
TARİH : [[sozlesme.Tarih]]

E-Posta Bültenimize Kayıt Olmak İster Misiniz?

E-Bültenimize kayıt olun, indirimlerden ve fırsatlardan önce siz haberdar olun.

Copyright © 2024. Çöp Öğütücü
Alaturka Dijital
Alaturka Dijital